53 810 02 Mozgássérültet segítő kutya kiképzője (E-001843/2018/A003.)

A képzés célja: A képzésben résztvevők rendelkeznek 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője szakmai vizsgával és a képzést befejezését követően képessé váljanak súlyosan fogyatékosoknak, mozgássérülteknek segítséget nyújtani mozgássérültet segítő kutya kiválasztásában, kiképzésében, vizsgáztatásában, kutya átadásában és utógondozásában.

 

10539-12 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok

Célja: Megismeri a rehabilitáció fogalmát, a rehabilitáció különböző válfajait, helyszíneit, szolgáltatási sajátosságait. Megismeri a különböző fogyatékossági típusokkal élők alapvető képességeit és korlátait és figyelembe veszi ezeket a kutyával való összeszoktatás során. Megfelelő munkastílust alakít ki a különböző sérüléstípustól szenvedő emberrel szemben annak érdekében, hogy az a segítő kutyát használni tudja.

A tananyag tartalma: A rehabilitáció alapfogalmai. Az állapotfelmérés jelentősége. A fogyatékosság értelmezése: a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása; FNO. Az idegrendszer betegségeinek rehabilitációja. A mozgásszervi betegségek rehabilitációjának sajátosságai. A gyermek rehabilitáció sajátossága.

 

10540-12 A mozgássérült-segítő kutyák kiképzése

Célja: Megfelelő módon szocializálja a kölyköt. Felismeri a kutya kommunikációs viselkedését és motivációs állapotváltozásait. Megfelelően irányítja és kontrollálja a kutyát. Kölyöknaplót vezet és kiértékel. Alkalmazza a különböző szintfelmérő adatlapok kitöltésének és kiértékelésének módját. Hatásosan alkalmazza az alternatív kiképzési módszereket. Releváns módon alkalmazza a pozitív és negatív megerősítési technikákat. Szállítja a kutyát. Gyakorol a kutyával, felkészíti vizsgára. Kiképzési naplót vezet. Kapcsolatot tart a mozgássérült jelentkezőkkel. Együttműködik a pszichológussal, terápiás szakemberrel a leendőgazda kiválasztásában. A mozgássérült jelölt egyedi speciális igényeinek megfelelő feladatokra képezi a kutyát.

Átadó vizsgára felkészíti a kutyát és mozgássérült gazdáját. Az összeszoktatás alatt folyamatos kapcsolatot tart a mozgássérülttel. Átadó vizsga után utógondozási feladatokat lát el.

A tananyag tartalma: A mozgássérült-segítő kutyák kölyökkortól való felnevelésének szempontjai. A mozgássérült-segítő kutyák kiválasztására alkalmas kölyökteszt és értékelése. A nevelőgazdákkal szemben támasztott követelmények. Az alap és speciális kiképzés elméleti alapjai, lépései. Szintfelmérő adatlapok kitöltése és kiértékelése. Az alternatív képzési technikák előnyei, alkalmazhatóságuk korlátai és alkalmazásuk a gyakorlatban. A mozgássérült gazdajelöltekkel szemben támasztott követelmények. A mozgássérült gazda kiválasztása, a kutya átszoktatásának lépései. A kutya és gazdája felkészítése az átadó vizsgára, a felkészítés folyamata, lépései. Az átadó vizsga kiértékelése

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.