53 810 03 Vakvezető kutya kiképzője (E-001843/2018/A004.)

A képzés célja: A képzésben résztvevők rendelkeznek 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője szakmai vizsgával és a képzést befejezését követően képessé váljanak súlyosan fogyatékosoknak, látássérülteknek segítséget nyújtani speciális kutya kiválasztásában, kiképzésében, vizsgáztatásában, kutya átadásában és utógondozásában.

 

10531-12 A látássérült személyek közlekedés-rehabilitációja

Célja: A látó kísérő-technika alkalmazása közben kialakítja a látássérülttel a sikeres együttműködéshez szükséges személyes viszonyt, felméri a tájékozódó képességet a látássérült lakókörzetében.

A látássérült botos technikával történő közlekedése, tájékozódása közben fölméri, hogy milyen szokásokat, mozzanatokat kell a kutyával történő közlekedéshez módosítani.

A rehabilitációban résztvevő szakemberrel konzultálva összeállítja a látássérült közlekedés-rehabilitációjához szükséges teendőket

A rehabilitációban résztvevő szakember segítségével betanítja a megfelelő közlekedési technikákat.

A tananyag tartalma: A látássérülés fogalma. A látássérülés személyiségre, életvitelre gyakorolt hatásai. A látássérültek tájékozódása és közlekedésük sajátosságai. A lefedett szemmel való önálló, hosszú, fehér bottal, illetve kísérővel történő tájékozódás és közlekedés.

 

10537-12 A vakvezető kutyák kiképzése

Célja: Kiválasztja a vakvezetésre alkalmas kutyát. Megtervezi a kölyöknevelési programot. Elősegíti a kutya megfelelő szocializációját. Elősegíti a kutya könnyebb kezelhetőségét. A kutya személyiségéhez, temperamentumához illeszkedő kiképzési módszert alkalmaz. A kutya korának és felkészültségének megfelelő szintfelmérő feladatsorokat állít össze. Elvégzi a kutya alapkiképzését, alapengedelmességi vizsgát tesz vele. Kiképzi a kutyákat a vakvezetésre alkalmas feladatokra. Felméri a kutya viselkedési problémáit és megfelelő viselkedéskorrekciót alkalmaz. Kiválasztja a helyzethez ideálisan illeszkedő képzési módszert. Ápolja és gondozza a kutyát.

A tananyag tartalma: A vakvezető kutya kiképzési standardjai, munkára alkalmas fajták. Tenyésztési alapismeretek. A vakvezető kutya kölykök kiválasztása, kölyöknevelő programokba való bevonása és alkalmasságuk elbírálása. A vakvezető kutya engedelmességi és vezetési feladatok tanítása.

A vakvezető kutya tartása, ápolása és egészségvédelme.

 

10538-12 A vakvezető kutyák munkába állítása

Célja: Jellemzi a kiképzett kutyákat. Teszteli a jelentkezőket. A rehabilitációban résztvevő szakemberrel konzultálva értelmezi és észrevételezi az alkalmasságot elbíráló szakvéleményben foglaltakat. Mérlegeli a gazdajelöltek és a vakvezető kutyák összeillőségét. Bemutatja a látássérültek számára a kutyák tartásával, ápolásával, hétköznapi gyakoroltatásával, egészségvédelmével kapcsolatos tennivalókat. Levezeti az átadó folyamatot.  Segít a felkészülésben a vizsgára készülő párosoknak. Megszervezi az utógondozás látogatásait. Javaslatot tesz a felmerülő problémák megoldására. Szükség esetén más szakember kompetenciájába utalja a probléma megoldását.

A tananyag tartalma: A kutyával közlekedni kívánók alkalmasságának elbírálása. A harmonikus gazda-kutya páros ismérvei. A leendő gazdák felkészítése. Az átadás folyamata. A vakvezető kutya-gazda páros közlekedésbiztonsági vizsgáztatása. Az utógondozás feladatai.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.