52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője (E-001843/2018)

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik szeretik a kutyákat és ezen a területen szeretnének dolgozni. Olyan szakemberek képzése, akik segítséget nyújtanak sérült embereknek, gyerekeknek a rehabilitációs foglalkozásokon. A képzési program célja a képzésben résztvevők számára átadni, megmutatni a szakmai feladatokat, felkészíteni a napi tevékenység szakszerű elvégzésére. A képzést elvégző személy képessé váljon terápiás kutya képzésére, vizsgára való felkészítésére, kutya átadására, utánkövetésre és terápiákon a segítő kutya felvezetésére terapeuta irányításával.

 

10545-12 A kutyák viselkedése, állatjólét

Célja: A kiképzések során felhasználja a kutyák viselkedésének etológiai alapjaival kapcsolatos ismereteit. Figyeli és értelmezi a kutya viselkedését és folyamatos visszacsatolással ahhoz igazítja a kiképzői munkát. Felismeri és kezeli a kutya viselkedési problémáit. Felismeri a kutya kommunikációs jelzéseit és releváns módon reagál rá. Biztosítja a kutya érzelmi és motivációs egyensúlyához szükséges feltételeket. Segíti a kutyával interakcióba kerülő személyeket a kutya viselkedésének értelmezésében és a megfelelő reakciók kialakításában. Figyelemmel kíséri a kutya viselkedését és egészségi állapotát, szükség esetén megfelelő intézkedéseket tesz, értesíti az állatorvost. Tájékoztatja az állatorvost a kutya egészségügyi állapotáról. Felügyeli a kutya ápolási, gondozási és táplálási feladatait. Felügyeli az állat-egészségügyi adminisztrációt. Betartja és betartatja az állatvédelmi és állatjóléti előírásokat, jogszabályokat. Kialakítja, illetve ellenőrzi a kutya tartási helyét, biztosítja a kutya tartásának optimális egészségügyi feltételeit. Biztosítja a kutya megfelelő mozgását.

 

10546-12 Terápiás kutyák alkalmazása

Célja: Kiválasztja a célcsoporthoz a megfelelő temperamentumú és képzettségű kutyát. A célcsoporttal foglalkozó szakemberrel együttműködve a célszemélyhez igazítja a feladatokat. Tanítja a kutyát a célcsoporthoz igazított feladatokra. Terápiázik a kutyával. Felkészíti a kutya felvezetőjét a terápiás helyzetben való sikeres együttműködésre. Felkészíti a kutyavezetőt a terápiás vizsgára. Felismeri a kutya motivációs állapotát a terápián és ennek megfelelően irányítja. Segít a kutyavezetőnek, hogy felismerje kutyája motivációs állapotát a terápián és ennek megfelelően irányítsa. Együttműködik a célcsoporttal foglalkozó szakember irányítása mellett a célszemélyek nevelésében, oktatásában, fejlesztésében, habilitációs, rehabilitációs tevékenységekben. Felismeri és értelmezi az emberi viselkedés metakommunikációs jegyeit. Felismeri a mentálhigiénés zavarokat és kezeli azt az együttműködés során. Felismeri a különböző fogyatékossági típusokat és kommunikál az adott állapotú alannyal. Megismeri és betartja saját kompetenciájának határait. Gyógyászati segédeszközöket használ. Értelmezi a kutya viselkedését terápiás helyzetben. Segít a kutyavezetőnek, hogy értelmezze saját kutyája viselkedését terápiás helyzetben.

 

10547-12 Kommunikáció és konfliktuskezelés

Célja: Gyakorlatban alkalmazza a beszédtechnikai ismereteket. Megismeri és használja a személyközi kommunikációs technikákat. Az interakciók során a kommunikáció módját a partner személyiségéhez és érzelmi állapotához igazítja. Konfliktus- és feszültségoldási technikákat használ. Részt vesz a problémák megoldásában. Érvel. Meggyőzően kommunikál. Kezeli a kérdéseket, ellenvetéseket. Tömegkommunikációs eszközöket használ. Segíti a csapatépítést.

 

10548-12 A habilitációs kutyák kiképzése

Célja: Kiválasztja a habilitációs munkára alkalmas kutyát. Megtervezi kölyöknevelési programot. Elősegíti a kutya megfelelő szocializációját. Elvégzi a kutya alapkiképzését. Elősegíti a kutya könnyebb kezelhetőségét. Hozzászoktatja a kutyát az aktuális környezetéhez. A kutya személyiségéhez, temperamentumához illeszkedő kiképzési módszert alkalmaz. A kutya korának és felkészültségének megfelelő szintfelmérő feladatsorokat állít össze. Kiképzi a kutyákat fejlesztő terápiás feladatokra. Felméri a kutya viselkedési problémáit és megfelelő viselkedéskorrekciót alkalmaz. Kiválasztja a helyzethez ideálisan illeszkedő képzési módszert. Alkalmazza a szimatmunka és az őrző-védő feladatok alapjaival kapcsolatos tudását. Ügyességi feladatok segítségével javítja a kutya irányíthatóságát, illetve a felvezető irányításra való képességét. Segíti a kutya felvezetőjét a kutya megfelelő képzésében. Sikeresen adja át szakmai ismereteit a kutya felvezetőjének. Felkészíti a kutyát és a felvezetőt a terápiás vizsgára.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzés esetén)

Célja: bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)

– alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

– szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

– állásinterjún részt vesz

– munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik

– idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez

– munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata

 

11499-12 Foglalkoztatás II.

Célja: Munkaviszonyt létesít. Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat. Feltérképezi a karrierlehetőségeket. Vállalkozást hoz létre és működtet. Motivációs levelet és önéletrajzot készít. Diákmunkát végez.

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Célja: Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság jelentőségét. Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket. Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket. Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.