53 810 01 Jelző kutya kiképzője (E-001843/2018/A002.)

 

A képzés célja: a képzésben résztvevők rendelkeznek 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője szakmai vizsgával és a képzést befejezését követően képessé váljanak súlyosan fogyatékosoknak segítséget nyújtani rohamszerű állapotok (epilepsziás rohamok, hypoglikémiás állapot) rohamot jelző kutya kiválasztásában, kiképzésében, vizsgáztatásában, kutya átadásában és utógondozásában.

 

10541-12 Hallássérültek rehabilitációja

Célja: Megismerkedik a hallássérülés definíciójával, különböző meghatározásaival. Felismeri a hallássérülés típusait. Megfelelően kommunikál a hallássérültekkel. Megfelelően viselkedik hallássérültek társaságában. Felismeri a rehabilitáció különböző válfajait, helyszíneit, szolgáltatási sajátosságait. Felismeri a hallássérültek különböző kommunikációs csatornáit

A tananyag tartalma: A hallássérülés fogalma. A hallássérülés személyiségre, életvitelre gyakorolt hatásai. A siketek és hallássérültek kommunikációjának sajátosságai. A hallássérült személyekkel való hatékony együttműködés módszerei.

 

10542-12 Az epilepszia neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai ismeretanyaga

Célja: Az epilepszia kóreredetét, keletkezési mechanizmusát, típusait felismeri. Megismerkedik az epilepszia diagnosztikájával, a kezelés típusaival.  Megismerkedik az epilepsziás betegek gondozási folyamatával. Megfelelően kommunikál a beteggel.

A tananyag tartalma: Az epilepszia fogalma, típusai. Az epilepszia diagnosztikai módszerei. Az epilepsziás rohamok típusai. Az epilepszia személyiségre, életvitelre gyakorolt hatásai. Az epilepsziás személyekkel való hatékony együttműködés módszerei.

 

10543-12 A hallássérült-segítő kutyák kiképzése

Célja: Megfelelő módon szocializálja a kutyakölyköt. A kutya kommunikációs viselkedését és motivációs állapotváltozásait felismeri. Megfelelően irányítja és kontrollálja a kutyát. Kölyöknaplót vezet és kiértékel. Alkalmazza a különböző szintfelmérő adatlapok kitöltésének és kiértékelésének módját. Hatásosan alkalmazza az alternatív kiképzési módszereket. Releváns módon alkalmazza a pozitív és negatív megerősítési technikákat. Szállítja a kutyát. Gyakorol a kutyával, felkészíti vizsgára. Kapcsolatot tart a hallássérült jelentkezőkkel. Megismerkedik a leendő gazda igényeivel, elvárásaival. A hallássérült egyedi speciális igényeinek megfelelő feladatokra képezi a kutyát. Átadó vizsgára felkészíti a kutyát és hallássérült gazdáját. Az összeszoktatás alatt folyamatosan kapcsolatot tart a hallássérülttel. Kiképzési naplót ír. Átadó vizsga után utógondozási feladatokat lát el.

A tananyag tartalma: A hallássérült gazdajelöltekkel szemben támasztott követelmények. A nevelőgazdákkal szemben támasztott követelmények. Kölyökteszt hallókutyák kiválasztására. A hallássérült-segítő kutyák kiképzési programja. A hallássérült-segítő kutyák kiképzésének módszerei. A hallássérült-segítő kutyák alap-kiképzése. A hallássérült-segítő kutyák speciális kiképzése. A hallássérült-segítő kutyák kiképzésének követelményrendszere, a kiértékelés

Szempontjai. Az utógondozás módszerei.

 

10544-12 Az epilepszia roham-jelző kutyák kiképzése

Célja: Kiválasztja a speciális segítő unkára alkalmas kölyköket. Felkészíti a befogadót a kiképzési feladatokra. Megfelelő módon segíti a kutyakölyök szocializációját és kiképzését. Felismeri a kutya kommunikációs viselkedését és motivációs állapotváltozásait. Megfelelően irányítja és kontrollálja a kutyát. Kölyöknaplót vezet és kiértékel. Alkalmazza a különböző szintfelmérő adatlapok kitöltésének és kiértékelésének módját. Hatásosan alkalmazza az alternatív kiképzési módszereket. Releváns módon alkalmazza a pozitív és negatív megerősítési technikákat. Gyakorol a kutyával és a gazdával, felkészíti

őket a vizsgára. Kapcsolatot tart a jelentkezőkkel. Megismerkedik a leendőgazda igényeivel, elvárásaival. A jelölt egyedi speciális igényeinek megfelelő feladatokra képezi a kutyát. Vizsgára felkészíti a kutyát és gazdáját. Átadó vizsga után utógondozási feladatokat lát el.

A tananyag tartalma: Az epilepsziaroham-jelző kutyák kiválasztása-kölyöktesztek. Az epilepsziaroham-jelző kutyák kiképzésének módszerei. Az epilepsziaroham-jelző kutyák szocializációs programja. Az epilepsziaroham-jelző kutyák kiképzési programja. Az ideális gazda kiválasztása. A recipiens és családjának képzése. Az epilepsziaroham-jelző kutyák vizsgáztatása. Utánkövetés szervezése.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.